Explin 85
 
2
  Automatització Industrial Lesma
2
 
Disseny d'Armaris elèctrics
Lesma
2
 
Fabricació d'Armaris elèctrics
Lesma
2
  Instal·lacions elèctriques Lesma
2
  Instal·lacions Xarxes Lesma
2
  Manteniment Lesma
2
  Instal·lacions de fluids Lesma
2
  Construccions mecàniques Lesma
2
  Bancades formigó maquinària Lesma
2
  Fonamentació maquinària Lesma
2
  Canalitzacions d'aigua Lesma
2
  Canalitzacions electriques Lesma
2
  Paviments Industrials Lesma
2
 

 


Descarga de Catálogos

PDF Descargar Enginyeria Mecànica
Descargar PDF

PDF Descargar Enginyeria Elèctrica
Descargar PDF


 

Activitats

Les principals activitats de l'empresa són les següents:

Muntatge Mecànic

  a. Automatització industrial.
    i. Muntatge de nova maquinària.
    ii. Trasllat complet de maquinària.
    iii Desmuntatge maquinària.

  b. Instal·lacions de fluids
    i. Canonada ferro soldat.
    ii. Canonada acer inoxidable.
    iii. Canonada ferro galvanització .
    iv. Canonada de coure.
    v Canonada polietilè.

  c. Construccions mecàniques
    i. Protecció barrat de seguretat per a maquinària RD1215 .
    ii. Soportació i mecanització de safata metàl·lica .
    iii. Estructures metal·liques.

  d. Manteniment de maquinària i equips electromecànics .

 

Obra civil especialitzada

  a. Bancades formigó maquinària.
  b. Fonamentació maquinària i estructures.
  c. Canalitzacions d'aigua .
  d. Canalitzacions elèctriques .
  e. Paviments Industrials .

 

 

 


Explin 85 - Pol. Ind. Els Garrofers; c/ Torrent de Cal Amat Nave 91 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) - Telf. 937540404 email: info@explin85.com

Explin 85 especialistas en instalaciones Sector alimentario, montaje de Elevadores, Empaquetadora, Envasadora de alimentos, Basculas de pesaje, Cintas transportadoras
Paletizado - Despaletizado, Rodillos, Envasadoras, Lavadoras de cajas, Instalación de cadena de ensamblaje.

© 2010 Copyright Explin 85, S.L. -- Avis Legal -- Disseny Actialia