Explin 85
 
2
  Automatització Industrial Lesma
2
 
Disseny d'Armaris elèctrics
Lesma
2
 
Fabricació d'Armaris elèctrics
Lesma
2
  Instal·lacions elèctriques Lesma
2
  Instal·lacions Xarxes Lesma
2
  Manteniment Lesma
2
  Instal·lacions de fluids Lesma
2
  Construccions mecàniques Lesma
2
  Bancades formigó maquinària Lesma
2
  Fonamentació maquinària Lesma
2
  Canalitzacions d'aigua Lesma
2
  Canalitzacions electriques Lesma
2
  Paviments Industrials Lesma
2
 

 


Descarga de Catálogos

PDF Descargar Enginyeria Mecànica
Descargar PDF

PDF Descargar Enginyeria Elèctrica
Descargar PDF


 

 
Explin 85 Explin 85 Explin 85 Explin 85
 
 
Explin 85 Muntatge de maquinària
Explin 85 Manteniment
Explin 85 Instal·lacions de fluids
Explin 85 Construcc. mecàniques
 Enginyeria Mecànica

explin85

Realització de projectes de gran envergadura, instal·lació de maquinària pesada, anivellament de maquinària, línies de producció, línies d’extrusió i vulcanitzat.

explin85 explin85 està especialitzada en trasllat de maquinària. Maquinària que en l'actualitat està en funcionament i es desitja canviar la seva ubicació, (realitzant el dpto. Elèctric el desconnexionat) desmuntatge mecànic dels aparells, càrrega en camió (si fos necessària del seu transport), instal·lació de la mateixa en la seva nova ubicació.
explin85 Instal·lació de fluids realitzant els treballs de soldadura amb canonada d'acer inoxidable, canonada de ferro o canonada de polietilè, per a transport material en estat de sòlids, líquids o gasosos. Muntatge d'estructura metàl·lica i altells.
explin85 Canalització de safata metàl·lica per a cablejat elèctric.
explin85 Instal·lació de proteccions de seguretat complint amb normativa de seguretat del RD1215/97.
explin85 Treballs de manteniment mecànic.

 


Explin 85 - Pol. Ind. Els Garrofers; c/ Torrent de Cal Amat Nave 91 - 08340 Vilassar de Mar (Barcelona) - Telf. 937540404 email: info@explin85.com

Explin 85 especialistas en instalaciones Sector alimentario, montaje de Elevadores, Empaquetadora, Envasadora de alimentos, Basculas de pesaje, Cintas transportadoras
Paletizado - Despaletizado, Rodillos, Envasadoras, Lavadoras de cajas, Instalación de cadena de ensamblaje.

© 2010 Copyright Explin 85, S.L. -- Avis Legal -- Disseny Actialia